Projecte 2n Trimestre de Tecnologia. ESO

S'acaba el 2n Trimestre i cal tancar l'avaluació de l'àrea. Els continguts de la tecnologia de 4t d'ESO tenen un projecte cada trimestre. El d'aquest trimestre ha estat una retroexcavadora perquè els continguts fan referència a la pneumàtica i la hidràulica. El funcionament és senzill. Sobre una estructura de fusta de pi, dues xeringues grosses que actuen com a compressors produeixen l'aire comprimit introduït i expulsat a través de vàlvules antiretorn que és comandat per vàlvules de vies d'infermeria i acciona tres xeringues petites a les ue arriba l'aire a través de tubs de pvc i mou els braços de l'excavadora i la cullera.
Alguns les han pintat amb colors vistosos!


Comentaris

Entrades populars