Projecte Faig

A La Salle treballem en l’aplicació de programes propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol etapa. A primer d’ESO s’inicia un nou programa de treball en grup anomenat FAIG. És un programa Destí que continua tota la seqüència de programes innovadors, amb l’objectiu de millorar el treball cooperatiu i les intel·ligències múltiples. El projecte FAIG aborda el que constitueix l’oportunitat per excel·lència de la persona en els seus primers anys: l’aventura d’aprendre. FAIG és a més un repte. Un desafiament complex que s’articula com resposta a les noves situacions i demandes de l’entorn. El programa FAIG està estructurat en 2 projectes (PIC) que hauran de desenvolupar durant el curs tots els alumnes d’ESO. Un dels projectes tindrà un caire científic i l’altre projecte tindrà un caire més humanístic i dintre d’aquests projectes es tractaran totes les matèries relacionades. Els objectius FAIG són els mateixos per els dos projectes: Ser capaç de gestionar adequadament la informació i la seva transformació en coneixement. Ser capaç de comunicar adequadament els resultats finals d’un projecte. Ser capaç de generar de forma cooperativa alternatives de solució creatives als problemes plantejats. Interiorització i externalització dels patrons emocionals necessaris per el desenvolupament d’un procés d’investigació cooperatiu. A 4t d’ESO aquest projecte s’orienta cap a l’aprenentatge-servei, de manera que es pretén que el projecte que es desenvolupa a l’aula faci alhora un servei a la societat.
En aquesta fotografia veiem com els de 4t d'ESO vernissen els porticons de l'edifici d'Infantil. 

Comentaris

Entrades populars